درباره ی دکتر علیرضا سینا بیشتر بدانیم

متخصص جراحی کلیه،مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)
فلوشیپ فوق تخصصی اورولوژی کودکان و اختلالات ادراری مادرزادی

بیوگرافی

 • شناسنامه علمی دکتر علیرضا سینا
 • رتبه اول کنکور سراسری سال۱۳۶٧(منطقه ۳)
 • فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران با معدل ۱٧ در سال ۱۳٧۴
 • دستیار رشته ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان سینا از سال ۱۳٧٧ تا۱۳٨۱
 • دارنده بالاترین نمرات در امتحانات داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران وامتحانات ارتقا و تشویقهای
 • مکرر از طرف ریاست بخش و مدیر گروه ارولوژی
 • رتبه سوم بورد تخصصی رشته ارولوژی سال ۱۳٨۱
 • دو سال طرح دوره تخصص (ضریب کا) دربیمارستان شهید باهنر شهرستان کرج از سال ۱۳٨۱ تا ۱۳٨۳
 • استخدام توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز ازسال ۱۳٨۳
 • دوره تحصیلات تکمیلی(فلوشیپ) در رشته ارولوژی اطفال از مهر ۱٣٨۴تا اخر فروردین۱۳۸۶
 •  فعالیت به عنوان ارولوژیست اطفال در بیمارستان مرکزطبی کودکان از شهریور۱۳۸۶ تا دیماه 1389 در قالب ماده ۸۸
 •  دوره تکمیلی کوتاه مدت در بیمارستان (Great Ormond Street)در لندن در سال 1390 که یک مرکزمهم ارجاع بیماران با نواقص ادراری مادرزادی از سراسر جهان میباشد.

پایان نامه ها

 • موضوع پایان نامه دوره دستیاری : بررسی شیوع میکرودلسیونهای کروموزمY در بیماران مبتلا به ازوسپرمی ایدیوپاتیک غیرانسدادی مراجعه کننده به بیمارستان های سینا و میرزاکوچک خان طی سالهای ۱۳٧٨ و ۱۳٧۹به راهنمایی اقای دکتر پورمند
 • موضوع پایان نامه دوره پزشکی عمومی : مقایسه رادیو داروهای (EC) و (DTPA) در اسکن کلیه ها به راهنمایی اقای دکتر افتخاری ،بخش پزشکی هسته ای بیمارستان دکتر شریعتی تهران

عضویت ها

 • عضویت در انجمن ارولوژی ایران از سال ۱۳٨۱ تا کنون
 • عضویت در انجمن اروپایی ارولوژی (EAU) از سال ۱۳٨۳تا کنون
 • عضویت درانجمن بین المللی ارولوژی (SIU) ازسال ۱۳٨۳ تا کنون

کتاب منتشر شده

 • فصل( آنومالی های حالب) در کتاب جامع ارولوژی کشور (زیر چاپ)
 • کتاب اندوکرینولوژی زیر نظر مرحوم دکتر محمد حسن باستان حق انتشارات شهراب سال ۱۳٧۶

برخی از خدمات درمانی مطب

 • جراحی ناهنجاری‌های مادرزادی دستگاه ادراری تناسلی
 • تشخیص و درمان بیماری‌های کلیه
 • درمان اختلالات جنسی

مقالات

1-The urethral valve of Guerin and lacuna magna: clinical presentations and urodynamic findings.Pediatr Surg Int. 2007 Jun 29; [Epub ahead of print]
2- Management of repeatedly-failed phallus reconstructions using tissue expanders: long-term post pubertal results. J Urol May 2007 177(5):1872-1877.
3-Laparoscopic Antegrade Continent Enema through the VQ stoma skin flaps using two ports: Long term follow-up. J Endourol., Jan 2007, 21(1):78-82.
4-Deceptive vesicostomies: Can a seemingly open mouth vesicostomy be still obstructive? Proceedings of the 9th Congress of the Iranian Urological Association, June 2006, Tehran, Iran
5-Management of neuropathic bladder in Wolfram syndrome: What can be done? Proceedings of the 9th Congress of the Iranian Urological Association, June 2006, Tehran, Iran
6-Posterior urethral valves: Serious need to careful interpretation of images and performing follow-up cystoscopies. Proceedings of the Second Congress of Iranian Endourology and Urolaparoscopy Society, Oct.31-Nov.2, 2006, Tehran, Iran.

7- Prevalence of Y chromosome microdeletions in iranian infertile men, ACTA MEDICA IRANICA,2003, 41(3), 164-170
8-A comparison between clinical and pathologic staging in patients with bladder cancer, Urology Journal, spring2004, 1(2), 85-89

9-Buccal mucosal graft in repeat urethroplasty, presented in 3rd international meeting on reconstructive urology, March2003, Hamburg & Urology Journal (Iran),Autumnn2005,2(4):206-10

10- Hydrodistention of urethra in prune belly syndrome: Long term results.
presented in the first Iranian Congress of Pediatric Urology, May 2007, Tehran.
11- Urethroplasty using mullerian duct remnants in children with proximal hypospadias: A novel technique. Presented in the first Iranian Congress of Pediatric Urology, May 2007, Tehran..
12- A comparison between clinical and pathologic staging in patients with bladder cancer, Urology Journal(Iran), Spring2004, 1(2), 85-89
13- Posterior urethral valves: Is there a need for careful interpretation of images and performing close follow-up? Presented at the 11th Congress of Iranian Urological Association, May2008, Tehran, Iran
14- Posterior urethral valves: Should we use a uniform approach for diagnosis and management? Presented at the 11th Congress of Iranian Urological Association, May2008, Tehran, Iran

• مقایسه رادیو داروهای اتیلن دی سیستئین (EC) و دیمرکاپتوسوکسینیک اسید (DTPA) در اسکن کلیه ها، مجله پزشکی هسته ای ایران، تابستان ۱۳٧۵ ، ۶-۱۰

• تظاهر splenosis بصورت توده ادرنال (گزارش مورد) ، مجله اورولوژی ایران، شماره ۲٧، پاییز۱۳٧۹، ۳۹-۴۲

شرکت در کنگره ها

• شرکت و سخنرانی های متعدد در کنگره های سالیانه انجمن ارولوژی از سال ۱۳۷۷ تا کنون بصورت مستمرو ارائه مقالات متعدد

• شرکت و سخنرانی در کنفرانس های ماهیانه انجمن ارولوژی از سال ۱۳٨۱ تا کنون

• شرکت در کارگاه اموزشی شرکت فرینگ (,The Antidiuretic Treatment of lower urinary tract symptoms, LUTS) عمان اردن اردیبهشت۱٣٨۶

مهارتها

• سابقه کار با دستگاه سنگ شکنی برون اندامی شرکتSTORZ MEDICAL مدل SLK از سال ۱۳٨۲